Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG GIANG 88
    11:45 - 24/05/2020 17:00 - 25/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019. Tải xuống file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. Tải xuống file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy xác nhận ngày 20/5/2019. Tải xuống file đính ...
Cảng Chân Mây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Sáng ngày 19/4, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 32.374.335 cổ phần đã về dự Đại ...
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm các nội dung sau: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tải về 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tải ...
Thông báo mời họp và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 công ty CP Cảng Chân Mây
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h00 Thứ Sáu, ngày ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2019 Tải xuống file đính kèm
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2019. - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 04/4/2019; - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: ...
CBTT Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018. Tải xuống toàn văn văn bản
Quảng cáo
Video Xem thêm