Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GLORIOUS LOTUS
  08:00 - 25/01/2021 07:00 - 29/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 568
  08:30 - 25/01/2021 19:00 - 26/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÀ DƯƠNG
  09:00 - 25/01/2021 16:00 - 26/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LỘC NGUYÊN 68
  12:30 - 25/01/2021 16:00 - 26/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 668
  20:00 - 26/01/2021 06:00 - 29/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG NGUYÊN 69
  21:00 - 26/01/2021 17:00 - 27/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo thường niên

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.     Người được ...
Báo cáo thường niên của CMP năm 2018
Toàn văn báo cáo: Tải xuống file đính kèm
Báo cáo thường niên của CMP năm 2017
Toàn văn báo cáo: Tải xuống
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2016
Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây năm 2016. Toàn văn báo cáo: Bao cao thuong nien nam 2016-Cang Chan May-Sign.PDF
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2015
  Tải xuống: Bao_cao_thuong_nien_2015.PDF
Quảng cáo
Video Xem thêm