Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Báo cáo thường niên

  Báo cáo thường niên của CMP năm 2018
  Toàn văn báo cáo: Tải xuống file đính kèm
  Báo cáo thường niên của CMP năm 2017
  Toàn văn báo cáo: Tải xuống
  Báo cáo thường niên của Công ty năm 2016
  Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây năm 2016. Toàn văn báo cáo: Bao cao thuong nien nam 2016-Cang Chan May-Sign.PDF
  Báo cáo thường niên của Công ty năm 2015
    Tải xuống: Bao_cao_thuong_nien_2015.PDF
  Quảng cáo
  Video Xem thêm