Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • SUN PLUS
  18:00 - 18/10/2019 09:00 - 23/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • BAO HONG 8
  07:30 - 18/10/2019 18:00 - 19/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TOÀN PHÁT 68
  13:15 - 18/10/2019 18:30 - 20/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của CMP năm 2018
Toàn văn báo cáo: Tải xuống file đính kèm
Báo cáo thường niên của CMP năm 2017
Toàn văn báo cáo: Tải xuống
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2016
Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây năm 2016. Toàn văn báo cáo: Bao cao thuong nien nam 2016-Cang Chan May-Sign.PDF
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2015
  Tải xuống: Bao_cao_thuong_nien_2015.PDF
Quảng cáo
Video Xem thêm