Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BJ QUEEN
    10:30 - 29/05/2020 14:00 - 31/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • GOLDEN ATLANTIC
    08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 20/01/2020

CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ 2018

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2018 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.
Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 219

Quảng cáo
Video Xem thêm