Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tài trợ vốn Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo việc lựa chọn Ngân hàng Công thương là đơn vị tài trợ vốn Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây. Toàn văn Nghị quyết: 42_NQ_HDQT.PDF
Báo cáo tài chính quý II/2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2017 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Toàn văn báo cáo: BCTC_quy_II_2017_Signed.PDF
Thông báo mẫu chữ ký
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của TV HĐQT kiêm PTGĐ phụ trách lĩnh vực Tài chính, Kế toán trưởng công ty và Trưởng ban kiểm soát được bổ nhiệm từ ngày 19/4/2017. Toàn văn thông báo: Tải xuống
Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Sửa đổi lần 2)
Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Sửa đổi lần 2) Toàn văn điều lệ sửa đổi: Tải xuống
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc thay đổi nhân sự", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục trong cùng): 1. CBTT về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; Tải xuống 2. Biên bản họp và ...
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục): Toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống Toàn văn Nghị quyết ...
Báo cáo tài chính quý I/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2017 so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý I/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2017 so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Toàn văn báo cáo: Tải ...
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.   - Toàn văn thông báo Tải về - Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên Tải vê - Mẫu giấy ủy quyền tham ...
Danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP. Toàn văn danh sách: danh_sach_cmp.xls
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP. Toàn văn thông báo: TB ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so ...
Quảng cáo
Video Xem thêm