Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • THÀNH ĐẠT 18
    20:15 - 02/06/2020 20:15 - 04/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • TIẾN ĐẠT 08
    19:00 - 03/06/2020 16:00 - 05/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2017 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải ...
CBTT Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018. Tải xuống toàn văn văn bản
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.   Tải file đính kèm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được năm ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được năm trăm đồng). 2. Ngày chốt quyền ...
Quảng cáo
Video Xem thêm