Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.   Tải file đính kèm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được năm ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được năm trăm đồng). 2. Ngày chốt quyền ...
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Tải xuống toàn văn Quy chế
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm các nội dung sau: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tải về 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tải ...
Báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính Tải xuống ...
Quảng cáo
Video Xem thêm