Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • ORIENTAL BREEZE
    11:30 - 05/08/2020 07:00 - 09/08/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống: CBTT thay doi Giay chung nhan dang ky KD.PDF
CBTT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống file đính kèm: CBTT ve viec thay doi nguoi dai dien theo phap luat.pdf
CBTT về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/11/2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/11/2016. Tải xuống: CBTT_BO_NHIEM_CT_HDQT.PDF
CBTT-Thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/11/2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2016. Tải xuống: CBTT ve cong tac nhan su.pdf
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015.   Tải xuống file đính ...
Thông báo về việc điều chỉnh các thông tin của cổ đông cá nhân
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đề nghị quý cổ đông cá nhân của CMP rà soát lại các thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh lại thông tin về người sở hữu chứng khoán theo những thông tin mới nhất của mỗi cổ đông. Thời gian ...
Giải trình về lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016
Giải trình về lợi nhuận 6 tháng đầu năm trong BCTC bán niên 2016 đã được soát xét theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính. Tải xuống: Giai_trinh.pdf
Báo cáo tài chính bán niên 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét. Tải xuống: BCTC ban nien 2016.pdf
Báo cáo tài chính quý II năm 2016
Không đăng nội dung trong bài viết này. Tải xuống: BCTC_quy_II_2016.PDF
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Không đăng nội dung trong bài viết này. Tải xuống: bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_6_thang_dau_nam_2016.PDF
Quảng cáo
Video Xem thêm