Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Kính gửi Qúy cổ đông của Công ty. Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính thông báo cho quý cổ đông của công ty về việc Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Tải xuống: cv so 1204 cua ...
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính thông báo cho quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015: Tải xuống: Thong bao ve ngay chot DS co dong nhan co tuc - CMP.pdf
Báo cáo tài chính quý I năm 2016
Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_quy_I_2016.PDF
Biên bản họp và nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
  Tải xuống: Bien_ban_hop_dhdcd_2016_CCM.PDF Tải xuống: NQ_hop_DHDCD_2016.PDF Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã thông qua các tờ trình sau: •       Tờ trình ...
Danh sách cổ đông
Tải xuống: Danh sách cổ đông
Công văn đề nghị chốt danh sách cổ đông - Cty CP Cảng Chân Mây
Tải xuống: CV_dang_ky_chot_danh_sach_co_dong_Cang_Chan_May.pdf
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2015
  Tải xuống: Bao_cao_thuong_nien_2015.PDF
Quảng cáo
Video Xem thêm