Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • OS KANO 35
    15:00 - 22/09/2020 07:00 - 27/09/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển số 175/2020/GCN-CHHVN ngày ...
Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Tiến Đạt. Tải xuống file đính kèm
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2020:   1. Nghị quyết ...
CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau: Thời gian ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020. Người được ủy quyền CBTT Lê Văn Tiến Tải xuống ...
CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2020 giảm hơn 78% so với cùng kỳ 2019 theo ...
Quảng cáo
Video Xem thêm