In trang

Thông báo hàng hải số 88/TBHH-CT.BĐATHHMB ngày 22/11/2010 về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
Cập nhật lúc : 10:19 09/01/2012

Thông báo hàng hải số 88/TBHH-CT.BĐATHHMB ngày 22/11/2010 về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
Về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
Số: 88/TBHH-CT.BĐATHHMB ngày 22/11/2010  
HUE - 18 - 2010
Vùng biển : Thừa Thiên - Huế
Tên luồng : Chân Mây
Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Chân Mây do Xí nghiệp khảo sát hàng hải 121 thực hiện ngày 19 tháng 11 năm 2010, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "0 hải đồ" như sau:
·        1. Luồng tàu:
Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).  
·        2. Vũng quay tàu:
Trong phạm vi vũng quay tàu thiết kế bán kính 200 m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:
Hệ VN-2000
 
Hệ hải đồ
 
Hệ WSG-84
 
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
16o2000"4
108o0049"2
16o1956"8
108o0038"2
16o1956"8
108o0055"7
độ sâu đạt: -10,8m (âm mười mét tám).
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Chân Mây đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.