In trang

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Cập nhật lúc : 00:00 18/04/2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

 

Tải xuống file đính kèm