CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 09 - 2017

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 123456789101112131415161718192021222324252627282930
T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7
1 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:00
2 THỊNH AN 18 72 1936 THAN Nhập 3300 ĐỒNG LÂM 18:30 21:00
3 SAO MAI 18 74.36 1599 CLINKER Xuất 3000 LUKS 07:00 05:00
4 THÁI HÀ 168 70.6 1352 THAN Nhập 1700 LONG NHUNG 07:15 19:00
5 PAX SILVA 199.99 39802 DĂM GỖ Xuất 41000 VOSA PISICO 07:00 05:45
6 SAO MAI 36 71.7 1551 CLINKER Xuất 3000 LUKS 06:45 18:30
7 XUÂN TOÀN 35 78.5 1575 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 18:45 16:00
8 THÀNH ĐẠT 18 79.57 1599 CLINKER 3000 LUKS 19:30 18:00
9 SAO MAI 18 74.36 1599 CLINKER Xuất 2900 LUKS 09:00 08:30
10 DERYOUNG SHINETONE 100.49 6283 CÁT TRẮNG Xuất 7600 VIỆT LONG VICO 11:15 16:15
11 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 17:15
12 TEAM CHALLENGE 176.63 17679 CÁT Xuất 26500 VIỆT LONG VICO 07:00 10:00
13 HẢI ĐĂNG 16 78 1608 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 14:30 11:00
14 SAO MAI 36 71.7 1551 CLINKER Xuất 3000 LUKS 11:30 15:00
15 SIAM OCEAN 175.17 30153 DĂM GỖ Xuất ASIATRANS
16 ORIENTAL BREEZE 189.94 36461 DĂM GỖ Xuất VOSA
17 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 22:00
18 PRINCESS PACIFIC DĂM GỖ Xuất PISICO
Tổng 101000
Thời gian tàu cập cầu làm hàng