CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 07 - 2018

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3
1 PRINCESS HARU 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 42000 ASIATRANS HUẾ PP 07:30
2 FS BITUMEN No.1 105.5 4620 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 4300 SEABORNE ADCo 20:30 10:00
3 ĐẠT ANH 27 74 1538 THAN Nhập 2550 LONG NHUNG 10:30 20:00
4 THIÊN THUẬN THÀNH 09 79.98 2522 THAN Nhập 4000 LONG NHUNG 08:30 13:00
5 HẢI TRƯỜNG 36 79.8 1598 THAN 3000 LUKS 06:45 12:30
6 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 19:00
7 HOÀNG HUY 18 69.86 999 THAN 1850 NGÔ ĐAM 06:15 13:30
8 SAO MAI 18 74.36 1599 CLIKER 3000 LUKS 13:30 17:00
9 JK GALAXY 131.9 11481 ỐNG SÂT Nhập 2400 SEA BORNE 07:00 18:00
10 HẢI NAM 88 65.66 982 THAN Nhập 1500 THÀNH TÂM 10:45 13:15
11 VIỆT THUẬN 15 76.6 1554 THAN Nhập 2500 LONG NHUNG 06:30 12:00
12 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE 17:00
13 TOFTE 1 195 36690 DĂM GỖ Xuất 40000 HÀO HƯNG QUÃNG NGÃI HÀO HƯNG 15:15 14:00
14 JK GALAXY 131.9 11481 CÁT Xuất 16500 VIỆT LONG VICO 20:00 15:00
15 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:00
16 GLORIOUS PEONY 199.9 40393 DĂM GỖ Xuất 39000 VOSA PISICO 15:00 18:00
Tổng 162600
Thời gian tàu cập cầu làm hàng