CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 03 - 2019

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CN
1 SWEET BRIER 199.9 39895 DĂM GỖ Xuất 45000 GEMADEPT ĐN PISICO 13:30
2 HẢI ĐĂNG 09 67 1059 THAN Nhập 1800 LỘC AN 07:00 19:00
3 SN QUEEN 109.3 7816 CÁT TRẮNG Xuất 10750 VIỆT LONG VICO 08:30 09:00
4 SAO MAI 36 75.7 1551 CLIKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 17:30 14:30
5 SILVER SHADOW 186 28258 DU LỊCH Nhập SGT TH 16:00
6 TIẾN ĐẠT 19 74.8 1599 THAN Nhập 3000 ĐỒNG LÂM 13:45 22:00
7 MOON BRIGHT 79.95 1596 TITAN Xuất 3000 HÙNG ĐẠT 07:30 06:00
8 VIỆT DŨNG 36 74.36 1602 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 19:45 19:00
9 SILVER SHADOW 186 28258 DU LỊCH Nhập SGT TH 19:00
10 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:00
11 HOÀI SƠN 26 77.68 1542 THAN 2300 HẢI TIẾN 11:30 12:00
12 MAI DƯƠNG 126 74.7 1317 THAN 2400 ĐỒNG LÂM 18:00 14:00
13 HOÀI SƠN 26 77.68 1542 THAN Nhập 2400 HẢI TIẾN
14 NORWEGIAN JEWEL 294.13 93502 DU LỊCH Nhập SEABORNE 17:00
15 VICTORIA 91.94 2995 THAN Nhập 4500 LEC GROUP 18:30 07:00
16 ARCADIA 285.10 84342 DU LỊCH Nhập VITACO 18:00
17 ORIENTAL BREEZE 189.94 36461 DĂM GỖ Xuất 36000 VOSA ĐN PISICO 08:30 06:30
18 HOÀNG ANH 68 72 1591 THAN Xuất 2400 ĐỒNG LÂM 19:45 19:00
19 SAO MAI 36 75.7 1551 CLINKER Xuất 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 08:00 06:30
20 HOÀNG THIÊN PHÚ 88 74.36 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 15:00 20:00
21 NORWEGIAN JEWEL 294.13 93502 DU LỊCH Nhập SEABORNE TH 19:00
22 QUEEN VICTORIA 294 90746 DU LỊCH Nhập VITACO 18:00
23 MEIN SCHIFF 3 293.30 99526 DU LỊCH Nhập VIETFRACHT ĐN 18:00
24 PHƯƠNG NAM 98 79.98 2772 THAN 4400 LUKS 07:00 11:00
25 MC QUEEN 199.9 39907 DĂM GỖ Xuất 45000 SEABORNE HUẾ PP 19:00 20:00
26 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 20:00
Tổng 174950
Thời gian tàu cập cầu làm hàng