CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 01 - 2019

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5
1 MINH HẰNG 262 88.2 1962 THAN 3500 LONG NHUNG 16:15 11:00
2 PHƯƠNG NAM 57 79.8 1599 Than Nhập 2900 Đồng Lâm 07:00 20:00
3 PRINCESS PACIFIC 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 47000 ASIATRANS HUE PP 18:00 07:00
4 TRƯỜNG AN 17 79.57 1599 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 12:00 08:30
5 TRƯỜNG NGUYÊN 89 103.18 2242 CLINKER Xuất 4700 ĐỒNG LÂM 08:15 12:00
6 SAO MAI 36 74.5 1599 CLINKER Xuất 2900 THIÊN PHÚ PHÁT 10:30 17:00
7 TRƯỜNG AN 126 83.18 2584 THAN Nhập 5000 LUKS 18:00 07:00
8 THÁI THỤY 169 78.6 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 11:30 10:00
9 BÌNH DƯƠNG 19 74.7 1359 THAN 2000 LUKS 10:30 17:30
10 SILVER SHADOW 186 28258 DU LỊCH Nhập SGT TH 20:00
11 HOÀNG ANH 68 72 1591 THAN 2500 LEC GROUP 22:00 07:00
12 TIẾN THÀNH 26 79.6 1700 DẦU CỌ Nhập 2500 VIỆT LONG AN LONG 12:00 10:00
13 THANH LIÊM 09 78.68 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 13:00 08:00
14 TASCO NIRAND 104.22 4225 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 3200 SEABORNE ADCo 20:00 19:00
15 DUY PHÁT 68 79.8 1599 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 07:30 09:15
16 VŨ GIA 09 74 2200 THAN 3000 LONG NHUNG 09:30 20:00
17 GREEN PEGASUS 179.98 32756 DĂM GỖ Xuất 35000 VOSA ĐN SHAIYO AA & PHÚC THỊNH 16:30 14:00
18 HOÀNG OANH 68 70.1 1113 THAN Nhập 1900 LỘC AN 13:30 17:00
19 BÌNH DƯƠNG 19 74.7 1359 CLINKER 2500 ĐỒNG LÂM 18:00 21:00
20 HOÀNG THIÊN PHÚ 88 74.36 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 08:00 07:00
21 SAO MAI 36 75.7 1551 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 22:00 09:00
22 MINH HẰNG 262 88.2 1962 THAN 3300 LONG NHUNG 15:15 10:00
23 HOÀNG THIÊN PHÚ 88 74.36 1599 CLINKER Xuất 3000 ĐỒNG LÂM 06:00 09:00
24 GREEN WORLD 199.9 40252 DĂM GỖ Xuất 45000 HÀO HƯNG QN HÀO HƯNG 16:00 08:00
25 HẢI ĐĂNG 09 67 1059 THAN Nhập 1800 LỘC AN 07:00 10:00
26 TRƯỜNG AN 126 83.18 2584 THAN Nhập 4700 LUKS 07:00 16:00
27 CELEBRITY CONSTELLATION 294 90940 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 19:00
Tổng 194400
Thời gian tàu cập cầu làm hàng