CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 05 - 2018

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5
1 ANH QUÂN 09 98.9 2810 THAN 5600 LUKS 10:00
2 HẠ LONG 09 73.15 1533 THAN 3400 ĐỒNG LÂM 18:30
3 VIỆT THUẬN 15 76.6 1544 THAN 2376 LONG NHUNG 07:30 19:00
4 ĐÔNG BẮC 99 110.06 3640 CLINKER 7300 VOSA ĐN ĐỒNG LÂM 20:15 16:45
5 TRƯỜNG AN 125 86.48 2634 THAN 4800 LUKS 22:30 06:00
6 HẢI GIANG 68 69.86 999 CLINKER Xuất 1800 ĐỒNG LÂM 09:30 06:30
7 QN8858 79.9 1689 THAN 2300 LONG NHUNG 07:00 07:00
8 UNISON SPARK 170 17895 CLINKER Xuất 27000 SUNRISE ĐỒNG LÂM 18:00 17:00
9 QN8858 79.9 1689 THAN 2300 LONG NHUNG 07:00 16:00
10 THUẬN PHÁT 88 86.48 2634 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 07:30 06:00
11 OVATION OF THE SEAS 348 168666 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 16:00
12 GREEN LAND 79.52 1918 CLINKER 2850 ĐỒNG LÂM 17:30 12:00
13 PHƯƠNG NAM 98 79.8 2772 THAN 4680 ĐỒNG LÂM 06:30 12:00
14 SAO MAI 18 74.36 1599 CLINKER Xuất 2900 07:00 15:00
15 BIỂN BẮC 339 74.8 1593 THAN 2400 LONG NHUNG 18:30 22:00
16 HẠ LONG 09 73.15 1533 THAN Nhập 3400 ĐỒNG LÂM 14:00 04:30
17 HÀO HƯNG 66 175.17 30146 DĂM GỖ Xuất 26500 HÀO HƯNG QN HÀO HƯNG 8:00 12:30
18 HẠ LONG 09 73.15 1533 Nhập 23:00 14:30
19 XUÂN TOÀN 35 78.5 1575 THAN Nhập 2400 LONG NHUNG 16:00 10:30
20 TRƯỜNG AN 125 86.48 2634 THAN Nhập 4600 LUKS 11:30 21:00
21 GLORIOUS PLUMERIA 199.9 39904 DĂM GỖ Xuất 20000 VOSA ĐN SHAIYO 14:00 19:00
22 TRƯỜNG GIANG 04 56 631 CLINKER 1000 ĐỒNG LÂM 12:00
23 TRƯỜNG GIANG 06 56 631 CLINKER Xuất 1000 ĐỒNG LÂM 19:00 07:00
24 TRƯỜNG GIANG 05 56 631 CLINKER Xuất 1000 ĐỒNG LÂM 13:00
25 TRƯỜNG GIANG 02 56 631 CLINKER 900 ĐỒNG LÂM 19:00
26 TRƯỜNG GIANG 07 56 631 CLIKER Xuất 900 ĐỒNG LÂM 22:30 05:00
27 XUÂN TOÀN 35 78.5 1575 THAN Nhập 2400 LONG NHUNG 06:30 19:00
28 TRƯỜNG GIANG 08 56 631 CLINKER Xuất ĐỒNG LÂM 12:30
29 TRƯỜNG GIANG 04 56 631 CLINKER Xuất 900 19:00
30 HẢI VINH 26 87.5 2445 THAN Nhập 4300 LUKS 08:15 22:00
31 SAO MAI 18 74.36 1599 CLIKER 3000 LUKS 14:00 10:00
32 TRƯỜNG GIANG 03 56 631 CLINKER Xuất 900 ĐỒNG LÂM 20:30 05:00
33 HẢI TRƯỜNG 36 79.8 1598 THAN 3200 ĐỒNG LÂM 08:15 16:00
34 TRƯỜNG GIANG 02 56 631 CLINKER 1000 ĐỒNG LÂM 17:00
35 HẠ LONG 08 71.53 1535 THAN Nhập 3200 ĐỒNG LÂM 06:30 14:00
36 ORIENTAL BREEZE 189.94 36461 DĂM GỖ Xuất 36000 VOSA HUE PP 07:00 10:00
37 OVATION OF THE SEAS 348 168666 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 16:00
Tổng 189306
Thời gian tàu cập cầu làm hàng