CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 03 - 2018

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7
1 ORIENTAL BREEZE 189.94 36461 DĂM GỖ Xuất 36000 VOSA ĐN HUẾ PP 17:00
2 TASCO ANAN 102.95 3525 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 1500 ASIATRANS ADCo 05:30
3 VIỆT THUẬN 15 76.6 1544 THAN 2000 LONG NHUNG 07:00
4 COSTA ATLANTICA 292.5 85619 DU LỊCH Nhập SGT 18:00
5 GREEN PEGASUS 179.98 32756 DĂM GỖ Xuất 31000 VOSA SHAIYO 17:45 07:45
6 VIỆT THUẬN 25 68.3 999 THAN Nhập 1900 LONG NHUNG 15:15 13:00
7 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:45
8 PRINCESS SUIHA 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 41000 PISICO 11:30 13:45
9 HOÀNG BẢO 28 56.53 499 CỌC BÊ TÔNG Nhập 680 PHÚ XUÂN 15:00 18:00
10 HẠ LONG 09 73.15 1533 THAN Nhập 3500 LUKS 07:00 20:00
11 COSTA ATLANTICA 292.5 85619 DU LỊCH Nhập SGT 18:00
12 HẠ LONG 18 92.5 2605 THAN Nhập 4700 LUKS 18:45 06:00
13 NORWEGIAN JEWEL 294 93502 DU LỊCH Nhập SEABORNE TH 17:00
14 QN 6566 98.3 2536 THAN Nhập 4900 LUKS 07:15 19:00
15 CRYSTAL SERENITY 250 68870 Nhập SEABORNE TÂN HỒNG 20:30
16 LEO ASPHALT III 102.51 4264 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 3200 SEABORNE ADCo 21:30 15:00
17 HẢI ĐĂNG 09 THAN Xuất 1700 07:15 13:00
18 COLUMBUS 245.6 63258 DU LỊCH Nhập SGT TH 18:00
19 SILVER WHISPER 186 28,258 DU LỊCH Nhập SGT TH 18:00
20 COSTA ATLANTICA 292.5 85619 DU LỊCH Nhập THIÊN Ý 18:00
21 SILVER SHADOW 186 28,258 DU LỊCH Xuất SGT TH 18:00
Tổng 132080
Thời gian tàu cập cầu làm hàng