CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 01 - 2018

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4
1 SHANDONG EXPRESS 197.91 36202 DĂM GỖ Xuất 44000 ASIATRANS ĐINH HƯƠNG 19:00
2 CHUETSU SPIRIT 199.9 39894 DĂM GỖ Xuất 44000 ASIATRANS SHAIYO 18:00 07:45
3 HÙNG KHÁNH 86 79.1 1646 THAN Nhập 3014 THÀNH TÂM 10:15 16:00
4 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 19:00
5 SAO MAI 18 74.36 1599 CLINKER Xuất 2900 LUKS 20:00 08:00
6 PACIFIC VENUS 183.4 26594 DU LỊCH Nhập VITACO 19:30
7 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:00
Tổng 93914
Thời gian tàu cập cầu làm hàng