CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 11 - 2017

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 123456789101112131415161718192021222324252627282930
T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5
1 VIỆT THUẬN 25 73.9 1588 THAN 2100 LONG NHUNG 09:00
2 CHIẾN CÔNG 07 84.8 1947 THAN Nhập 3600 LONG NHUNG 02:00
3 DIAMOND PRINCESS 288 115875 DU LỊCH Nhập SEABORNE 22:00
4 INLACO EXPRESS 180 24031 CLINKER Xuất 32500 SUNRISE ĐỒNG LÂM 14:45 06:00
5 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 19:00
6 OVATION OF THE SEAS 348 168666 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 16:00
7 PRINCESS HARU 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 40000 ASIATRANS HUẾ PP 12:30 15:15
8 XUÂN HIẾU GROUP 298 79.57 1599 CÁT Xuất 2500 ASIATRANS VICO 09:30 08:00
9 VINACOMIN 07 79.8 1599 THAN Nhập 3000 ĐỒNG LÂM 10:15 17:00
10 GLORY HARVEST 97.77 5391 CÁT Xuất 6500 VIỆT LONG VICO 19:30 19:00
11 VINACOMIN 07 79.8 1599 THAN Xuất 3000 ĐỒNG LÂM 17:30 20:00
12 INLACO EXPRESS 180 24031 CLINKER Xuất SUNRISE ĐỒNG LÂM 16:45 12:00
13 NASICO SKY 103 3674 THAN Nhập 5000 LUKS 07:30 07:30
14 PRINCESS HARU 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất ASIATRANS HUE PP 21:30 22:15
15 VINALINE SKY 181.5 24953 CLINKER Xuất 33000 SUNRISE ĐỒNG LÂM
16 PHÚC THÀNH 69 68.6 920 THAN Nhập 1500 LONG NHUNG 13:30 11:00
17 HOÀNG PHƯƠNG 25 89.77 2979 THAN Nhập 4400 ĐỒNG LÂM 08:15 17:30
18 HẢI DƯƠNG 27 70.8 1319 THAN Nhập 1600 LONG NHUNG 14:45 10:00
19 UNI GLORY 199.99 39023 DĂM Xuất 40000 SEABORNE HUẾ PP 06:30 05:30
20 VIỆT PHÚC 02 79.8 1599 CLINKER Xuất 3100 ĐỒNG LÂM 07:00 05:45
21 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 17:30
22 SAPPHIRE PRINCESS 290 116000 DU LỊCH Nhập SEABORNE 12:00 19:00
23 HẢI ĐĂNG 66.93 1059 THAN Nhập 1700 LỘC AN 07:00 22:00
24 SKYSEA GOLDEN ERA 248.52 72458 DU LỊCH Nhập SEABORNE 18:00
25 SKYSEA GOLDEN ERA 248.52 72458 DU LỊCH Nhập SEABORNE 18:00
26 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:00
Tổng 183500
Thời gian tàu cập cầu làm hàng