CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 07 - 2017

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2
1 PAX SILVA 199.99 39802 DĂM GỖ Xuất 28000 VOSA ĐÀ NẴNG PISICO 21:30
2 SAO MAI 18 74.36 1599 CLINKER 3000 LUKS 07:30 09:00
3 VTT 37 78.7 1640 THAN 2700 LONG NHUNG 09:45 20:30
4 HOÀI SƠN 18 67.86 1121 THAN 1500 LONG NHUNG 09:15 19:00
5 TASCO NIRAND 104.22 4225 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 4000 ASIATRANS ADCo 19:00 16:00
6 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 17:00
7 SAO MAI 36 75.7 1551 CLINKER 3000 LUKS 17:00 13:00
8 HÀ PHƯƠNG 18 78.65 1811 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 16:30 11:30
9 HẢI ĐĂNG 09 66.93 1059 THAN 1500 LỘC AN 06:15 22:00
10 THỊNH AN 16 72 1826 THAN 3400 LUKS 06:30 07:00
11 THUẬN PHÁT 88 78 1599 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 06:45 08:00
12 COSTA ATLANTICA 292.5 85619 DU LICH Nhập SGT 24:00
13 HP 4000 79.86 1638 THAN Nhập 3000 ĐỒNG LÂM 06:30 22:00
14 COSTA ATLANTICA 292.5 85619 DU LICH Nhập SGT 18:00
15 TASCO ANAN 102.95 3525 NHỰA ĐƯỜNG Xuất 3100 ASIATRANS ADCo 17:15 14:15
16 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 18:00
17 ĐÔNG THIÊN PHÚ STAR 79.9 1598 THẠCH CAO Nhập 2600 TCMT 08:45 05:45
18 COSTA ATLANTICA 292.5 85619 DU LICH Nhập SGT 19:00
19 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 17:00
Tổng 61800
Thời gian tàu cập cầu làm hàng