CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 10 - 2019

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5
1 HOÀI SƠN 36 79.8 1746 THAN Xuất 3700 HẢI TIẾN 15:30
2 HÙNG KHÁNH 89 76.21 1639 THAN Xuất 3000 HẢI TIẾN 06:00
3 SƠN LỘC 09 78.68 1599 THAN 3000 LONG THUẬN 09:30 09:00
4 CHUETSU SPIRIT 199.9 39894 DĂM GỖ Xuất 40000 ASIATRANS ĐN SHAIYO AA 07:00 14:45
5 THUẬN PHÁT 09 78.63 1599 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 07:45 17:30
6 CÔNG MINH 18 78.63 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 19:00 14:45
7 TIẾN ĐẠT 19 79.99 1599 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 07:30 09:00
8 TRUNG DŨNG 09 79.9 1616 TITAN Xuất 3000 TRƯỜNG THẮNG 11:30 15:00
9 FS BITUMEN No1 105.5 4620 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 3500 SEABORNE ADCo 08:30 08:45
10 PHƯƠNG NAM 45 79.8 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 08:30 12:00
11 ISTAR 55 89.88 2975 THAN 5300 LUKS 09:30 09:45
12 MT. AMA 89.18 1887 DẦU THỰC VẬT Nhập 2500 VIỆT LONG AN LONG 18:00 15:00
13 THUẬN PHÁT 09 78.63 1599 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 17:00 05:00
14 TÂN BÌNH 245 169.26 16954 CLINKER Xuất 27100 SUNRISE JSC ĐỒNG LÂM 09:30 07:00
15 THỊNH LONG 26 78.63 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 06:30 06:00
16 QUANTUM OF THE SEAS 348 168666 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 20:00
17 HÚNG KHÁNH 86 79 1646 THAN 3000 HẢI TIẾN 07:00 10:30
18 GREEN WORLD 199.91 40252 DĂM GỖ Xuất 39000 ASIA TRÁN PISICO 08:30 06:30
19 SUN PLUS 199.96 41267 DĂM GỖ Xuất 44000 SEA BORNE HUẾ PP 19:30 07:00
20 DIAMOND PRINCESS 288 115875 DU LỊCH Nhập SEABORNE 18:00
Tổng 195100
Thời gian tàu cập cầu làm hàng