CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 05 - 2019

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6
1 BAOSHAN RICH 114.5 7873 CÁT Xuất 11000 VIỆT LONG VICO 06:30 22:00
2 BÌNH NGUYÊN 36 70.1 999 GẠO BAO 1530 THÀNH SANG 09:00 09:00
3 PAN ORAMA II 49.95 498 DU LỊCH Nhập SEABORNE 23:00
4 PRINCESS PACIFIC 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 28000 ASIATRANS ĐN HUẾ PP 19:30 20:00
5 HOÀNG THIÊN PHÚ 88 74.36 1599 THAN Nhập 3000 ĐỒNG LÂM 22:45 12:45
6 CRYSTAL SYMPHONY 238 51044 DU LỊCH Nhập SEABORNE TH 20:00
7 EXCELLENT PESCADORES 148.17 11228 THIẾT BỊ Nhập 817 SEABORNE SEABORNE 22:15 19:00
8 ND 2268 70.98 1850 THAN 2850 ĐỒNG LÂM 22:00 10:00
9 TRƯỜNG AN 126 83.18 2584 THAN 4710 LUKS 07:30 10:00
10 HOÀI SƠN 18 67.86 1221 THAN 1500 LỘC AN 06:45 06:00
11 PAN ORAMA II 49.95 498 DU LỊCH Nhập SEABORNE 23:55
12 TASCO ANAN 102.45 3525 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 1450 SEABORNE ADCo 20:00
13 THÁI BÌNH 039 117.4 5758 THAN 9200 LEC GROUP 06:45 10:00
14 CFC 03 79.57 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 07:15 07:00
15 MINH HẰNG 36 79.86 1858 THAN 3500 HẢI TIẾN 20:30 15:30
16 SAO MAI 36 75.7 1551 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 08:00 07:00
17 TIẾN ĐẠT 19 79.99 1599 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 10:00 11:00
18 BRILLIANT EAGLE 199.91 40269 DĂM GỖ Xuất 40000 ASIATRANS ĐN SHAIYO AA 20:30 09:00
19 SN QUEEN 109.3 7816 CÁT Xuất 10500 VIỆT LONG VICO 07:15 06:00
20 PRINCESS HARU 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 40000 ASIATRANS PISICO 11:00 09:00
21 UNI RICH 199.99 40360 DĂM GỖ Xuất 40000 SEABORNE HUẾ PP 10:00 12:00
Tổng 207057
Thời gian tàu cập cầu làm hàng