Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Ban lãnh đạo

  Cập nhật lúc :

  Ban lãnh đạo

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

   

   ÔNG DƯƠNG​ BÁ HÒA
  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  ÔNG HUỲNH VĂN TOÀN
  THÀNH VIÊN HĐ​QT

  ÔNG LÊ CHÍ PHAI
  THÀNH VIÊN HĐ​QT

  ÔNG TRẦN VĂN PHONG
  THÀNH VIÊN HĐ​QT

  BÀ HỒ HOÀNG THI
  THÀNH VIÊN HĐ​QT

   

  BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

  ÔNG HUỲNH VĂN TOÀN
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  ÔNG NGUYỄN THÀNH CÔNG
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  ÔNG NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  BÀ HỒ HOÀNG THI
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  ÔNG NGÔ KHÁNH TOÀN
  KẾ TOÁN TRƯỞNG

   

  Số lượt xem : 3676

  Quảng cáo
  Video Xem thêm