Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • CHARLENE
    07:00 - 20/06/2018 08:00 - 23/06/2018
    Cargo; Berth No.1
  • VŨ GIA 18
    15:45 - 21/06/2018 07:00 - 24/06/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Vessel on handling

Ship name LOA GRT Time Position Ship type
DepartArrive
CHARLENE 169.9317209 07:00 - 20/06/201808:00 - 23/06/2018 Berth No.1Cargo Detail
VŨ GIA 18 79.982554 15:45 - 21/06/201807:00 - 24/06/2018 Berth No.1Cargo Detail
Advertising