Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • CHARLENE
    07:00 - 20/06/2018 08:00 - 23/06/2018
    Cargo; Berth No.1
  • VŨ GIA 18
    15:45 - 21/06/2018 07:00 - 24/06/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Vessel Plan

MORE DISPLAY OPTION - SHIP SCHEDULE

View by day from từ:     to     

Find by ship name:    

List of ship's schedule: Vessel plan

Ship name LOA GRT Time Position Ship type
DepartArrive
DALIA 199.9939894 10:00 - 23/06/201817:00 - 27/06/2018 Berth No.1Cargo Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 07/07/201819:00 - 07/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 11/07/201817:00 - 11/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 16/07/201818:00 - 16/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 03/08/201818:00 - 03/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 26/08/201816:00 - 26/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292,585619 12:00 - 28/08/201821:00 - 28/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 15/10/201816:00 - 15/10/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 22/10/201816:00 - 22/10/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CORAL PRINCESS 29491627 09:00 - 26/10/201820:00 - 26/10/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 10:00 - 09/11/201818:00 - 09/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER MUSE 21340700 07:00 - 14/11/201818:00 - 14/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628258 09:00 - 17/11/201823:30 - 17/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 29/11/201819:00 - 29/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 14/12/201814:00 - 15/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 17/12/201818:00 - 17/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/12/201819:00 - 27/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 29/12/201818:30 - 29/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
Advertising