Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • TÂN PHÁT 36
    06:30 - 22/09/2017 21:00 - 23/09/2017
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Storage

 

Storage
Max pressure (ton/m2)
Area (m2)
Covered storage
4
1980
General Yard
4
6485
Container Yard
4
4365

 

Advertising
Services