Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • BRILLIANT EAGLE
    17:00 - 19/02/2018 07:00 - 23/02/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Storage

 

Storage
Max pressure (ton/m2)
Area (m2)
Covered storage
4
1980
General Yard
4
6485
Container Yard
4
4365

 

Advertising