Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • CHARLENE
    07:00 - 20/06/2018 08:00 - 23/06/2018
    Cargo; Berth No.1
  • VŨ GIA 18
    15:45 - 21/06/2018 07:00 - 24/06/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Position

Position

Port location:        16020’00.4”N; 108’00’49.2”E

Pilot location:        16019’56.8”N; 108’00’38.2”E

Tides:                    Semi diurnal

Average fluctuation:     0,8m

Maximum draft:        -12,5m

 

Position Map of Chan May Port

 

 

 

Advertising