Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • BRILLIANT EAGLE
    17:00 - 19/02/2018 07:00 - 23/02/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Position

Position

Port location:        16020’00.4”N; 108’00’49.2”E

Pilot location:        16019’56.8”N; 108’00’38.2”E

Tides:                    Semi diurnal

Average fluctuation:     0,8m

Maximum draft:        -12,5m

 

Position Map of Chan May Port

 

 

 

Advertising