Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • TÂN PHÁT 36
    06:30 - 22/09/2017 21:00 - 23/09/2017
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Position

Position

 

Port Location: 16021'00''N, 108000'00''E
Pilot boarding position: 16021'17''N, 108000'00''E
Tidal regime: irregular semi-diurnal
Average tidal range: 0,8 m
Access channel: 2700 m in large 150 m in width

Position Map of Chan May Port

 

 

 

Advertising
Services