Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • CHARLENE
    07:00 - 20/06/2018 08:00 - 23/06/2018
    Cargo; Berth No.1
  • VŨ GIA 18
    15:45 - 21/06/2018 07:00 - 24/06/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Leadership

BOARD OF MANAGEMENT

 Mr. DUONG BA HOA
Chairman

Mr. HUYNH VAN TOAN
Member

Mr. LE CHI PHAI
Member

Mr. TRAN VAN PHONG
Member

Ms. HO HOANG THI
Member

 

BOARD OF DIRECTORS

Mr. HUYNH VAN TOAN
General Director

Mr. NGUYEN THANH CONG
Vice General Director

Mr. NGUYEN VAN CHUONG
Vice General Director

Ms. HO HOANG THI
Vice General Director

Mr. NGO KHANH TOAN
Chief Accountant

 

 
Advertising