Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
 • SIAM OCEAN
  08:00 - 15/06/2018 15:00 - 19/06/2018
  Cargo; Berth No.1
 • ĐẠI LỤC 18
  21:30 - 17/06/2018 07:00 - 20/06/2018
  Cargo; Berth No.1
 • HÙNG KHÁNH 89
  14:00 - 19/06/2018 17:00 - 21/06/2018
  Cargo; Berth No.1
 • HẠ LONG 09
  16:30 - 19/06/2018 08:00 - 21/06/2018
  Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Equipments

 

 1. Mobile Habour Crane - Gottwald:
 
Quantity:                                  01                                     
Label:                                       Gottwald HMK 170E
Origin:                                      Germany
Manufactured year:                2003
Lifting Capacity:                       63 tons
Reach:                max               40 m
                             min                 10 m                     

Productivity:
            Woodchips:                    56 tons/hour
            Coal:                                104 tons/hour
            Titanium:                         65 tons/hour
            White sand:                    260 tons/hour
2.Crawl Crane IHI:
   
Quantity:                                       01      
Label:                                           IHI – DCH 6020
Manufactured year:                    1994
Orgirin:                                         Japan
Lifting capacity:                           60 tons
Reach:   max                               21.8 m
                min                                3.7 m
Productivity:
                        Wood chips:        46 tons/ hour
                        Coal:                     40 tons/ hour
                        Titanium:              50 tons/ hour

 
3.Rubber-tyred crane:
   
Quantity:                           01
Label:                                Krupp Ardelt 20 GMT
Manufactured year:         1994
Origin:                               Germany
Lifting capacity:              25 tons at reach of 3.0 m
Reach - max:                   24.0 m
 4. Tug boat:
   
Quantity:                               02
Label:                                   Chan May 01
                                               Chan May 02
Manufactured year:             2003
Origin:  Vietnam
Power:Chan May 01:         1020HP
              Chan May 02:         1800HP
 5.Container Trailers
   
Quantity:                           02
Label:                               Hyundai
Origin:                              Korea
Manufactured year:       1994
Loading capacity:          21 tons
Capacity:                         used for containers of 40 feet and  20 feet
6. Forklift:
   
Quantity:                                04
Label:                                    Komatsu FD50
                                                Komatsu FD30T-14
                                                Komatsu
                                                Hyundai-HR50D
Manufactured year:             1985-2002
Origin:                                    Japan
Lifting capacity:                    3 -5 tons
Maximum reach:                  6 m
7. Pay Loader Komatsu JH65
  Quantity:           01       
Label:               Komatsu JH65
Origin:              Japan
Capacity:          3 m3
8. Reach stacker used for containers
   
Quantity:                           01
Label:                               Komatsu CVS Ferari
Origin:  Japan  
Lifting Capacity:             45 tons
Reach:                              13,2 m
9.Mitsubishi- Bulldozer
   
Quantity:           01
Label:               Mitsubishi BD2F
Origin:              Japan
Power:            37 HP
10.Timber Grab
   
Quantity:                       01
Origin:                          China

Lifting capacity:    16 tons
 11. Remote-control Grab: used for sand
  Quantity:                       01       
Label:                           MRS Greifer
Origin:                          Germany         
Controlled by HBC radiomatic

 

Advertising