Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • BRILLIANT EAGLE
    07:00 - 17/02/2018 17:00 - 22/02/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Equipments

 

 1. Mobile Habour Crane - Gottwald:
 
Quantity:                                  01                                     
Label:                                       Gottwald HMK 170E
Origin:                                      Germany
Manufactured year:                2003
Lifting Capacity:                       63 tons
Reach:                max               40 m
                             min                 10 m                     

Productivity:
            Woodchips:                    56 tons/hour
            Coal:                                104 tons/hour
            Titanium:                         65 tons/hour
            White sand:                    260 tons/hour
2.Crawl Crane IHI:
   
Quantity:                                       01      
Label:                                           IHI – DCH 6020
Manufactured year:                    1994
Orgirin:                                         Japan
Lifting capacity:                           60 tons
Reach:   max                               21.8 m
                min                                3.7 m
Productivity:
                        Wood chips:        46 tons/ hour
                        Coal:                     40 tons/ hour
                        Titanium:              50 tons/ hour

 
3.Rubber-tyred crane:
   
Quantity:                           01
Label:                                Krupp Ardelt 20 GMT
Manufactured year:         1994
Origin:                               Germany
Lifting capacity:              25 tons at reach of 3.0 m
Reach - max:                   24.0 m
 4. Tug boat:
   
Quantity:                               02
Label:                                   Chan May 01
                                               Chan May 02
Manufactured year:             2003
Origin:  Vietnam
Power:Chan May 01:         1020HP
              Chan May 02:         1800HP
 5.Container Trailers
   
Quantity:                           02
Label:                               Hyundai
Origin:                              Korea
Manufactured year:       1994
Loading capacity:          21 tons
Capacity:                         used for containers of 40 feet and  20 feet
6. Forklift:
   
Quantity:                                04
Label:                                    Komatsu FD50
                                                Komatsu FD30T-14
                                                Komatsu
                                                Hyundai-HR50D
Manufactured year:             1985-2002
Origin:                                    Japan
Lifting capacity:                    3 -5 tons
Maximum reach:                  6 m
7. Pay Loader Komatsu JH65
  Quantity:           01       
Label:               Komatsu JH65
Origin:              Japan
Capacity:          3 m3
8. Reach stacker used for containers
   
Quantity:                           01
Label:                               Komatsu CVS Ferari
Origin:  Japan  
Lifting Capacity:             45 tons
Reach:                              13,2 m
9.Mitsubishi- Bulldozer
   
Quantity:           01
Label:               Mitsubishi BD2F
Origin:              Japan
Power:            37 HP
10.Timber Grab
   
Quantity:                       01
Origin:                          China

Lifting capacity:    16 tons
 11. Remote-control Grab: used for sand
  Quantity:                       01       
Label:                           MRS Greifer
Origin:                          Germany         
Controlled by HBC radiomatic

 

Advertising