Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • BRILLIANT EAGLE
    17:00 - 19/02/2018 07:00 - 23/02/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Berth

 

Berths
Length
Width
Note
50.000DWT Berth
300m
24m
 
3.000DWT Berth
120m
24m
 
20.000DWT Berth
80m
20m
The transport power of berth of 50 tons/m2 suitable for loading overlength and overweight cargoes.

 

 
Advertising