Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • SUN PLUS
  18:00 - 18/10/2019 09:00 - 23/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • BAO HONG 8
  07:30 - 18/10/2019 18:00 - 19/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TOÀN PHÁT 68
  13:15 - 18/10/2019 18:30 - 20/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1

Cầu cảng

Cập nhật lúc : 16/03/2019

Cầu cảng

1. Bến phía ngoài:

- Cỡ tàu tiếp nhận:

  + Tàu hàng: 50.000DWT (theo Công văn số 4151/CHHVN-CTHH ngày 13/10/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

  + Tàu khách: 225.282GRT (theo Văn bản số 4584/CHHVN-CTHH ngày 17/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam).

- Chiều dài bến: 300m. Chiều dài tàu 362m.

- Chiều rộng bến: 24m

- Vùng quay trở tàu:

  + Độ sâu: -12m

  + Bán kính quay trở: 235m

2. Bến phía trong:

- Cỡ tàu tiếp nhận: 3.000DWT (theo Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

- Chiều dài bến: 120m

- Chiều rộng bến: 24m

- Vùng quay trở tàu:

 + Độ sâu: -6,1m

 + Bán kính quay trở: 62,5m

Số lượt xem : 2417

Quảng cáo
Video Xem thêm