Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Cầu cảng

  Cập nhật lúc : 16/03/2019

  Cầu cảng

  1. Bến phía ngoài:

  - Cỡ tàu tiếp nhận:

    + Tàu hàng: 50.000DWT (theo Công văn số 4151/CHHVN-CTHH ngày 13/10/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

    + Tàu khách: 225.282GRT (theo Văn bản số 4584/CHHVN-CTHH ngày 17/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam).

  - Chiều dài bến: 300m. Chiều dài tàu 362m.

  - Chiều rộng bến: 24m

  - Vùng quay trở tàu:

    + Độ sâu: -12m

    + Bán kính quay trở: 235m

  2. Bến phía trong:

  - Cỡ tàu tiếp nhận: 3.000DWT (theo Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

  - Chiều dài bến: 120m

  - Chiều rộng bến: 24m

  - Vùng quay trở tàu:

   + Độ sâu: -6,1m

   + Bán kính quay trở: 62,5m

  Số lượt xem : 2946

  Quảng cáo
  Video Xem thêm